Don't have an Account?
Sign Up
Success!
Oops! Something went wrong

REGISTER

REGISTER

สมัครเรียน

REGISTER

คอร์ส Fundamentals of Programming
สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน Programming
(ดูรายละเอียดเนื้อหาที่นี่)
จะเริ่มต้นการเรียนปลายเดือนพฤษภาคมนี้
(จำนวนจำกัด)
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้ววันนี้
คอร์ส Fundamentals of Programming
สำหรับผู้ที่ต้องการปูพื้นฐาน Programming (ดูรายละเอียดเนื้อหาที่นี่)
จะเริ่มต้นการเรียนปลายเดือนพฤษภาคมนี้ (จำนวนจำกัด)
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้ววันนี้
คอร์สที่คุณต้องการสมัครเรียน
เรายังมีคอร์สอื่นๆ อีกหลายคอร์สที่เรากำลังเร่งผลิตอยู่ถ้าคอร์สไหนโดนใจคุณ
ส่งข้อความมาบอกเราได้เลย
คอร์สที่คุณสนใจ ( เลือก >1 คอร์ส )

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

Oops! Something went wrong while submitting the form

This website is not optimal to be displayed on a landscape screen. Please view in portrait.

TOO AFRAID TO LEARN
PROGRAMMING ?

_______________________________________   

LET US CHANGE YOUR MIND.

OUR STORY

_________________________________________________________________   

Prodev Square คือกลุ่มนักเขียนโปรแกรมตัวจริง พร้อมประสบการณ์การทำงานโชกโชนในบริษัทชั้นนำของโลกและ Start-up มากมาย
เราต้องการสร้างประสบการณ์การเขียน Programming เราอยากให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์การเรียน Programming
แนวใหม่ที่ไม่น่าเบื่อและนำไปใช้ได้จริง

Prodev2 มีที่มาจาก Program Developer Professional Development
จุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนาทักษะการเขียน Program ของผู้ที่สนใจให้กลายเป็น Programmer ระดับโปร
เพราะ Programming เป็นศาสตร์ที่จะพลิกโฉมหน้าของโลกในศตวรรษนี้ เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยรุ่นใหม่
ให้พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงนี้

ทีมงานของเราทุกคนมีความมุ่งมั่นในการคิดค้นหลักสูตรและวิธีการสอนใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นให้คิดอย่าง Programmer ได้
งานวิจัยของเราทำให้เราค้นพบว่าการสอน Programming ทั่วไป (แม้แต่ในมหาวิทยาลัย) นั้นขาดประสิทธิภาพ
นักเรียนส่วนใหญ่จบมาแล้วเขียน Program ไม่ได้ เราจึงคิดค้นหลักสูตรใหม่เพื่อตอบโจทย์นี้ โดยเราเน้นเขียนจริงตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
สอนเข้าใจง่าย และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

OUR STORY

Prodev Square คือกลุ่มนักเขียนโปรแกรมตัวจริง
พร้อมประสบการณ์การทำงานโชกโชนในบริษัทชั้นนำของโลก
และ Start-up มากมาย
เราต้องการสร้างประสบการณ์การเขียน Programming
เราอยากให้คุณมาสัมผัสประสบการณ์การเรียน Programming
แนวใหม่ที่ไม่น่าเบื่อและนำไปใช้ได้จริง


Prodev2 มีที่มาจาก Program Developer Professional
Development จุดมุ่งหมายของเราคือการพัฒนาทักษะการเขียน
Program ของผู้ที่สนใจให้กลายเป็น Programmer ระดับโปร
เพราะ Programming เป็นศาสตร์ที่จะพลิกโฉมหน้าของโลกใน
ศตวรรษนี้เราจึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของคนไทยรุ่นใหม่ให้
พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงนี้

ทีมงานของเราทุกคนมีความมุ่งมั่นในการคิดค้นหลักสูตรและวิธีการ
สอนใหม่ๆ ที่มุ่งเน้นให้คิดอย่าง Programmer ได้ งานวิจัยของเรา
ทำให้เราค้นพบว่าการสอน Programming ทั่วไป (แม้แต่ใน
มหาวิทยาลัย) นั้นขาดประสิทธิภาพ นักเรียนส่วนใหญ่จบมาแล้วเขียน
Program ไม่ได้ เราจึงคิดค้นหลักสูตรใหม่เพื่อตอบโจทย์นี้ โดยเรา
เน้นเขียนจริงตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน สอนเข้าใจง่าย
และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

OUR TEAM

_________________________________________________________________   

KNOT (DR.THAMMANIT PIPATSRISAWAT) 

   นอตได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ไปศึกษาปริญญาตรีด้าน Computer Scienceที่ Carnegie Mellon University จากนั้นเขาไปเรียนระดับปริญญาเอกและได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่นจาก UCLA ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence ของเขาได้รับรางวัลงานวิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557 ปัจจุบัน นอตเป็น Senior Software Engineer
อยู่ที่ Google
   นอตได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ไปศึกษาปริญญาตรีด้าน Computer
Science ที่ Carnegie Mellon University จากนั้นเขาไปเรียน
ระดับปริญญาเอกและได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่นจาก UCLA ผลงาน
วิจัยด้าน Artificial Intelligence ของเขาได้รับรางวัลงานวิจัยดี
เยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557 ปัจจุบัน
นอตเป็น Senior Software Engineer อยู่ที่ Google
   นอตได้รับทุนเล่าเรียนหลวง ไปศึกษาปริญญาตรีด้าน Computer
Scienceที่ Carnegie Mellon University จากนั้นเขาไปเรียน
ระดับปริญญาเอกและได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่นจาก UCLA
ผลงานวิจัยด้าน Artificial Intelligence ของเขาได้รับรางวัลงาน
วิจัยดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในปี 2557
ปัจจุบัน นอตเป็น Senior Software Engineer
อยู่ที่ Google

SHARE (SUPITI BURANAWATANACHOKE) 

   แชร์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Dek-D.com เว็บไซต์แนวหน้าของประเทศ
และเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่ไต้หวันและตุรกี
แชร์ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาปริญญาตรี และปริญญา
โท สาขา Computer Engineering ที่ Carnegie Mellon
University และเรียนจบสองปริญญาในเวลาเพียง  4 ปี จากนั้น
แชร์ได้ย้ายไปทำงานใน Silicon Valley ที่บริษัท Oracle และ
Start-up หลายแห่ง แชร์บริหารทีมและสนุกกับการเทรน
Programmer ด้วยตัวเองมาแล้วหลายร้อยคน
   แชร์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Dek-D.com เว็บไซต์แนวหน้าของ
ประเทศและเคยเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่ไต้หวัน
และตุรกี แชร์ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโท สาขา Computer Engineering ที่ Carnegie
Mellon University และเรียนจบสองปริญญาในเวล เพียง  4 ปี
จากนั้น แชร์ได้ย้ายไปทำงานใน Silicon Valley ที่บริษัท Oracle
และ Start-up หลายแห่ง แชร์บริหารทีมและสนุกกับการเทรน
Programmer ด้วยตัวเองมาแล้วหลายร้อยคน
   แชร์เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Dek-D.com เว็บไซต์แนวหน้าของประเทศและเคยเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่ไต้หวันและตุรกี แชร์ได้รับทุนธนาคารแห่งประเทศไทยไปศึกษาปริญญาตรี
และปริญญาโท สาขา Computer Engineering ที่ Carnegie Mellon University และเรียนจบสองปริญญาในเวล เพียง  4 ปี จากนั้น แชร์ได้ย้ายไปทำงานใน Silicon Valley ที่บริษัท Oracle และ Start-up หลายแห่ง แชร์บริหารทีมและสนุกกับการเทรน
Programmer ด้วยตัวเองมาแล้วหลายร้อยคน

PEAW (DR. PONGSIN POOSANKAM ) 

   เพียว จบการศึกษาปริญญาตรี โท และเอก จาก Carnegie
Mellon University ในสาขา Computer Science และเป็น
นักวิจัยชำนาญการด้าน Software Security ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย UC Berkeleyระหว่างปี 2553 -
2555 เขาเคยเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่
อินโดนีเซีย และอังกฤษ ปัจจุบัน เพียวเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะ
บัญชีจุฬาฯ
   เพียว จบการศึกษาปริญญาตรี โท และเอก จาก Carnegie
mellon University ในสาขา Computer Science และเป็นนัก
วิจัยชำนาญการด้าน Software Securityของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย UC Berkeley
ระหว่างปี 2553 - 2555 เขาเคยเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปแข่ง
ฟิสิกส์โอลิมปิกที่อินโดนีเซีย และอังกฤษ ปัจจุบัน เพียวเป็นอาจารย์
ประจำอยู่ที่คณะบัญชีจุฬาฯ
   เพียว จบการศึกษาปริญญาตรี โท และเอก จาก Carnegie mellon University ในสาขา Computer Science และเป็นนักวิจัยชำนาญการด้าน Software Security ของคณะวิศวกรรม-ศาสตร์ มหาวิทยาลัย UC Berkeley ระหว่างปี 2553 - 2555 เขาเคยเป็นผู้แทนของประเทศไทยไปแข่งฟิสิกส์โอลิมปิกที่อินโดนีเซีย และอังกฤษ ปัจจุบัน เพียวเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะบัญชีจุฬาฯ

OUR COURSES

_________________________________________________________________   

FAQs

_________________________________________________________________   

ผู้เรียนแต่ละคนสามารถเข้าเรียนที่สถาบันตามเวลาที่ตนเองสะดวก เพราะทุกบทเรียนของเราอยู่ในรูปแบบวิดีโอ on demand (หนึ่งจอต่อผู้เรียน) ซึ่งผู้เรียนสามารถควบคุมความเร็วของบทเรียนได้ตามที่ต้องการ โดย Prodev Square จะมีทีมสอนคอยประจำอยู่ เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับบทเรียนและให้คำชี้แนะในการทำแบบฝึกหัด

เรียนวันไหน? เรียนบ่อยแค่ไหน?

เราแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทเรียนย่อยๆ โดยในแต่ละบทเรียนจะสอนด้วยการบรรยายสั้นๆ โดยใช้ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย จากนั้นผู้เรียนจะได้ฝึกเขียน Program จริงในแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยจะมีทีมผู้สอนคอยให้คำแนะนำระหว่างการฝึกเขียนอย่างใกล้ชิด

Prodev2 สอนอย่างไรให้เขียนโปรแกรมได้จริง?

ทุกบทเรียนสอนโดย นอต แชร์ และ เพียว ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนเขียน Program มาอย่างโชกโชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เราทั้ง 3 คนมีความรักในการสอน เราร่วมกันออกแบบทุกบทเรียน และทุกแบบฝึกหัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง

ใครเป็นผู้สอน?

เราแนะนำให้นักเรียนทุกคนนำแล็ปท็อปของตนเองมา การใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองจะทำให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดด้วยตนเองนอกชั้นเรียนได้สะดวกขึ้น เราจะจัดการลง Program ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในคอร์สนี้ให้ก่อนเริ่มเรียน 

เราจะเตรียมแล็ปท็อปสำรองไว้อีกจำนวนหนึ่งสำหรับกรณีฉุกเฉิน

ต้องเอาคอมพิวเตอร์มาเองหรือไม่?

CONTACT

_________________________________________________________________   

อาคาร Asia Building ชั้น 12 ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี
Tel : 086-427-3800 Email : enter@prodev2.com

Prodev2
Prodev2
COPYRIGHT © 2015 - 2016 Prodev SQUARE  All rights reserved.